Gwynedd Letting Agency - Eiddo iola jones Properties is a Residential Letting and Property Management Agency based in Gwynedd, North Wales. Eiddo iola jones Properties provides a personal and totally trustworthy service which will be tailored to meet the exact needs of our clients.

Our aim is to be recognised as an Agency that brings values to the Residential Letting industry. The fundamental values of integrity, honesty and kindness underpins all that we do. Always professional with a personal touch and always proud to go the extra mile for all our Landlord clients and Tenants.

Asiantaeth Gosod Preswyl a Rheoli Eiddo yn ardal Gwynedd. Mae Eiddo iola jones Properties yn cynnig gwasanaeth personol a chwbl ddibynadwy, wedi ei deilwra i gyfarfod ag union anghenion ein cleientiaid.

Ein nod yw cael ein gweld fel Asiantaeth sy’n dod a gwerthoedd i’r sector Gosod Tai Preswyl. Mae gwerthoedd traddodiadol integredd, gonestrwydd a charedigrwydd wrth wraidd y cwbl a wnawn. Bob amser yn broffesiynol gyda twtch personol a phob amser yn falch mynd yr ail filltir.